Secţiile de votare se deschid la ora 07:00 si se închid la ora 21:00
Accesul în secţia de votare după ora 21:00 nu este permis și mai pot vota doar cei care se află în localul secției de votare
conform art 92 din Legea 208/2015.

Documente pe baza cărora poți vota

(1) Cetăţenii români cu domiciliul sau reşedinţa în România care în ziua votării se află în ţară îşi pot exercita dreptul de vot la secţiile de votare organizate în România în baza unuia dintre următoarele acte de identitate, valabile în ziua votării:

a) cartea de identitate;

b) cartea electronică de identitate;

c) cartea de identitate provizorie;

d) buletinul de identitate;

e) paşaportul diplomatic;

f) paşaportul diplomatic electronic;

g) paşaportul de serviciu;

h) paşaportul de serviciu electronic;

i) carnetul de serviciu militar, în cazul elevilor din şcolile militare.

(2) Cetăţenii români cu domiciliul în România, dar care au fost înscrişi în Registrul electoral cu adresa de reşedinţă în străinătate, îşi pot exercita dreptul de vot la secţiile de votare organizate în străinătate în baza unuia dintre următoarele acte de identitate, valabile în ziua votării, însoţite de un document oficial emis de statul străin privind stabilirea reşedinţei:

a) cartea de identitate;

b) cartea electronică de identitate;

c) cartea de identitate provizorie;

d) buletinul de identitate;

e) paşaportul diplomatic;

f) paşaportul diplomatic electronic;

g) paşaportul de serviciu;

h) paşaportul de serviciu electronic;

i) paşaportul simplu;

j) paşaportul simplu electronic;

k) paşaportul simplu temporar.

(3) Cetăţenii români cu domiciliul în străinătate îşi pot exercita dreptul de vot la secţiile de votare organizate în străinătate, conform prezentei legi, în baza unuia dintre următoarele acte de identitate, valabile în ziua votării:

a) paşaportul simplu, cu menţionarea ţării de domiciliu;

b) paşaportul simplu temporar, cu menţionarea ţării de domiciliu;

c) paşaportul simplu electronic, cu menţionarea ţării de domiciliu.

Cum se votează

(1) Fiecare alegător are dreptul la un singur vot pentru alegerea Senatului şi la un singur vot pentru alegerea Camerei Deputaţilor.

(2) Fiecare alegător îşi exprimă votul personal. Exercitarea votului în numele altui alegător este interzisă.

(3) Votul exercitat în cadrul alegerilor este secret.

(4) Participarea cetăţenilor la alegeri se face pe baza liberului consimţământ al acestora.
(Art. 3, Legea 208/2015)

Pașii de votare – un tutorial realizat de Autoritatea Electorală Permanentă

Ce se întâmplă dacă sistemul informațional nu funcționează

Disfuncţionalitatea Sistemului informatic de monitorizare a prezenţei la vot şi de prevenire a votului ilegal nu poate determina suspendarea sau întreruperea votării.
În această situaţie, alegătorii prezintă actul de identitate operatorului de calculator sau membrului biroului electoral al secţiei de votare desemnat de preşedintele acestuia, care consemnează pe suport electronic ori hârtie, după caz, codurile numerice personale ale alegătorilor şi ora la care s-au prezentat la vot.
Durata disfuncţionalităţii Sistemului informatic de monitorizare a prezenţei la vot şi de prevenire a votului ilegal se consemnează de către preşedintele biroului electoral al secţiei de votare într-un proces-verbal.
Atât apariţia, cât şi încetarea disfuncţionalităţii Sistemului informatic de monitorizare a prezenţei la vot şi de prevenire a votului ilegal sunt notificate telefonic biroului electoral ierarhic superior de către preşedintele biroului electoral al secţiei de votare.