Pe 11 decembrie 2016 românii își votează Senatorii și Deputații pentru următorii 4 ani, prin votul pe liste, vot care a funcționat în România și pănă în 2004.
Revenirea la votul pe liste, după renunțarea la votul uninominal, aduce și scăderea cu 122 a numărului de parlamentari. Practic, vor fi aleși 330 de deputați și 136 de Senatori.

Numărul de Senatori și Deputați

(1) Senatorii şi deputaţii se aleg prin scrutin de listă, potrivit principiului reprezentării proporţionale.

(2) Norma de reprezentare pentru alegerea Camerei Deputaţilor este de un deputat la 73.000 de locuitori.

(3)Norma de reprezentare pentru alegerea Senatului este de un senator la 168.000 de locuitori.

(4) Numărul locuitorilor care se iau în calcul este conform populaţiei după domiciliu, raportat de Institutul Naţional de Statistică la data de 1 ianuarie a anului precedent anului în care au loc alegeri la termen.

(5) Numărul de mandate pentru Senat, respectiv pentru Camera Deputaţilor se determină prin raportarea numărului de locuitori al fiecărei circumscripţii electorale la normele de reprezentare prevăzute la alin. (2) - (4), la care se adaugă un mandat de senator, respectiv de deputat, pentru ceea ce depăşeşte jumătatea normei de reprezentare, fără ca numărul mandatelor de senator dintro circumscripţie electorală să fie mai mic de 2, iar cel de deputat, mai mic de 4.
(Art. 5, Legea 208/2015)

Buletinele de vot - ordinea candidaților

Ordinea în care se tipăresc listele de candidaţi şi candidaturile independente pe buletinul de vot se stabileşte de biroul electoral de circumscripţie, prin trageri succesive la sorţi: întâi pentru partidele politice parlamentare, alianţele politice sau electorale ce cuprind cel puţin un partid politic parlamentar şi organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale cu grup parlamentar propriu în ambele Camere ale Parlamentului, apoi pentru partidele politice neparlamentare şi alianţele politice ori electorale dintre acestea, apoi pentru organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale.
Candidaţii independenţi se vor înscrie pe buletinul de vot, în partea finală a acestuia, în ordinea înregistrării candidaturilor.

(Art. 61, Leg. 208/2015)